Bejelentkezés

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

1. A banki hitelek és közmű tartozások miatt elrendelt végrehajtások azonnali felfüggesztése.

2. DH törvények és a kúriai jogfejlesztő jogegységi határozatainak hatályon kívül helyezése, a deviza hitelezés problémáinak rendezése a spanyol, szlovén, szlovák szankciós törvények alapján.

3. Közjegyzői jogsértések kivizsgálása és a közjegyzők végrehajtási záradékolási jogának azonnali megszüntetése fogyasztói kölcsön-szerződések esetében. Közjegyző állami, közhatalmi funkciót csak akkor láthasson el, ha közszolgálati jogviszonyban áll.

4. A lakhatási jogot érintő, vagy ennek megvonását eredményezhető bírósági eljárások során alanyi jogon biztosítsák a költségmentességet.

5. Önálló, elváló zálogjog, vételi jog azonnali megszüntetése.

6. Lakhatáshoz való jog alkotmányos alapjog legyen!

7. Szélesítsék ki az Eszközkezelőhöz jutás lehetőségét a rászorulóknál és vegyék el a bankok vétó jogát.

8. Kényszer értékesítés esetén elővásárlási jog illesse az adóst, melynek feltételei egyezzenek meg egy harmadik személy jogaival. Az adósnak további kötelezettsége ne legyen.

9. Amennyiben a pénzintézet a követelést átadja egy követeléskezelőnek, akkor az adósnak csak és kizárólag a pénzintézet és a követeléskezelő által kötött szerződésben meghatározott összeget kelljen megfizetnie, az elővételi joga alapján. Az elővásárlási jog gyakorlása esetén állami segítséget kell nyújtani, akár államkötvény biztosítása útján.

10. Azoknak, akiknek pénzintézet jogellenesen kárt okozott, vagy a vagyonukat elárverezték, az elszenvedett károkhoz igazodó kártalanítást kapjanak.

11. Mindezen eljárások, kivizsgálások felügyeletét egy parlamenti devizahiteles bizottság lássa el, akiknek a tagjai között civil szervezetek képviselői is kapjanak helyet.

12. A Pénzügyi Békéltető Testület legyen független az MNB-től.
Szüntessék meg a bíróságok politikai irányítását és befolyásolását. Az jogsértő ítéletekért való egyéni bírói felelősség újbóli bevezetése.

ADÓSKAMARA